• [javascript protected email address]
Last month May 2024 Next month
M T W T F S S
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31
No events

 

 

Spotkanie "Nauka i praktyka"

 

huta1


4 lipca 2019 roku odbyły się dwa kolejne organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w ramach projektu Inno4grass spotkania nauki z praktyką. Spotkania takie służą intensyfikacji wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w gospodarkę rolną na użytkach zielonych. Oba spotkania odbyły się w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w dwóch gospodarstwach stosujących zupełnie różne strategie rozwoju i podejścia do produkcji mleka.

huta2


Pierwsze spotkanie odbyło się w ekologicznym gospodarstwie rolnym „Pod Świerkami” w Hucie Szklanej. Gospodarstwo jest prowadzone przez Panią Beatę Futymę, jej męża Leszka i córkę Katarzynę. Początkowo rodzina produkowała mleko w sposób konwencjonalny. Jednak niewielki areał, a co za tym idzie niewielkie stado krów powodowało, że ekonomika tej produkcji nie spinała się. Państwo Futymowie postanowili zatem wykorzystać warunki naturalne takie jak lokalizację, dostęp do naturalnych łąk i pastwisk oraz zmiany w preferencjach konsumentów i rozpoczęli produkcję mleka metodami ekologicznymi.

Gospodarzami drugiego spotkania był Pan Jakób Gorączka oraz jego tata Arkadiusz. Panowie również prowadzą rodzinne gospodarstwo mleczarskie ale mają zupełnie inną strategię jego rozwoju. Rodzina mając do dyspozycji większy areał ziemi oraz łąki położone wzdłuż Doliny Noteci postawiła na intensywną produkcję mleka. Stado krów rasy HF liczy 75 sztuk o średniej wydajności sięgającej 9 000 mleka rocznie. Wyzwaniem dla tej farmy jest pozyskanie wysokiej jakości i ilości pasz objętościowych oraz zwiększanie udziału użytków zielonych kosztem kukurydzy w żywieniu bydła.

gulcz


Intensywne użytkowanie użytków zielonych jest bardzo ważne dla gospodarstwa ponieważ część gruntów położona jest po drugiej stronie Noteci i użytkowana ekstensywnie. Aby zrealizować ten cel Panowie podjęli decyzję o stosowaniu życicy westerwoldzkiej jako trawy jednorocznej towarzyszącej zakładaniu przemiennych użytków zielonych. Dzięki tej innowacji, już w pierwszym roku rolnicy są w stanie otrzymać wysoki plon masy zielonej o wysokiej jakości pokarmowej. Oba spotkania były bardzo dobrą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz inspiracji.

 

 

 

Spotkanie projektowe we Francji

 

Paris1

W dniach 17-19 września 2018 roku w siedzibie APCA i INRA w Paryżu odbyło się czwarte spotkanie personelu projektowego Inno4Grass - „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonego gospodarowania na użytkach zielonych w Europie”.

Celem spotkania było zapoznanie konsorcjum z postępem prac w projekcie, wykonanych przez poszczególnych partnerów Inno4Grass oraz omówienie i zatwierdzenie planu pracy na kolejne sześć miesięcy realizacji projektu.

 

Paris2Paris3

Inno4Grass obejmuje 6 pakietów roboczych w ramach których aktualnie realizowane są: sylabus dla młodych rolników i doradców rolniczych na temat użytków zielonych, innowacji oraz jakości mleka i produktów mleczarskich wytworzonych na bazie trawy, filmy video, broszury informacyjne, System Zarządzania Informacją (IMS), grupy dyskusyjne online, drzwi otwarte, spotkania Nauka i Praktyka w gospodarstwach rolnych, kursy szkoleniowe, międzynarodowe programy wymiany oraz konkurs Inno4Grass Award.

Foto: Copyright ©Centre for Grassland

 

 

 

Spotkanie projektowe we Włoszech

Sardynia 1

W dniach 13-15 marca 2018 roku w Sassari odbyło się trzecie spotkanie personelu projektowego, zorganizowane przez włoskich partnerów Inno4Grass. Celem narady była prezentacja wyników osiągniętych w projekcie w 2017 roku przez poszczególne zespoły krajowe oraz dyskusja nad zakresem prac, przewidzianych do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym.

Cennym doświadczeniem dla uczestników narady była możliwość wymiany doświadczeń bezpośrednio w gospodarstwie u rolnika, w trakcie demonstracyjnego spotkania zwołanego pod hasłem “Spotkanie nauki z praktyką rolniczą w ramach grupy dyskusyjnej”.

Sardynia 2

W trzyletnim okresie realizacji projektu Inno4Grass zostanie zorganizowanych łącznie 144  spotkań pod hasłem Nauka i Praktyka, w tym kilkanaście w Polsce. W ramach grup dyskusyjnych, skupiających rolników, doradców, naukowców  i innych ekspertów z danej dziedziny omawiane będą innowacje,  stosowane na użytkach zielonych. Docelowo, w ramach projektu Inno4Grass zostanie opracowanych ponad 100 opisów innowacji oraz nakręcone 104 filmy video, dokumentujące najlepsze systemy produkcyjne na użytkach zielonych w Europie.  Będą one dostępne za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Sardynia 3

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż projekt Inno4Grass ma swoje konto na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, gdzie istnieje możliwość dołączenia do społeczności Inno4Grass. 

 

 

Spotkanie projektowe w Holandii

Leeuwarden1

W dniach 3-5 października 2017 roku w Dairy Campus w Leeuwarden w Holandii odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego Inno4Grass, podczas którego dokonano przeglądu wybranych, najlepszych ze zgłoszonych do projektu innowacji, odnoszących się do systemów produkcji rolnej opartej na użytkach zielonych. Ponadto, zaprezentowana została baza danych IMS za pośrednictwem której, w przyszłości upowszechnione zostaną wyniki prowadzonych obecnie prac projektowych. Omówiono również nowo tworzoną elektroniczną bazę publikacji, do której wprowadzone zostaną artykuły prezentowane prawie wyłącznie podczas konferencji naukowych lub ukazujące się w międzynarodowych czasopismach naukowych.

W części warsztatowej spotkania omówiono metodykę spotkań pod hasłem „Nauka i praktyka”, jakie będą organizowane na poziomie poszczególnego kraju partnerskiego. Rozmawiano także o roli brokerów w procesie przekazywania informacji o innowacjach.

Część praktyczna obejmowała zwiedzenie obory doświadczalnej Dairy Campus, będącej częścią Uniwersytetu Wageningen oraz wizytację polową połączoną z demonstracją podstawowych narzędzi łąkarskich.

Leeuwarden2

Zadaniem konsorcjum Inno4Grass jest umożliwienie zainteresowanym podmiotom, w tym głównie rolnikom dostępu do najnowszej i najciekawszej wiedzy na temat trwałych użytków zielonych oraz chowu bydła, owiec i kóz w Europie w celu zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych oraz poprawienia ich konkurencyjności na rynku.

 

 

Spotkanie projektowe w Polsce

W dniach 7-8 czerwca 2017 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, z udziałem przedstawicieli Centrum Użytków Zielonych Dolnej Saksonii i Bremy (GLZ) oraz osób zaangażowanych w realizację projektu w Polsce - tj. pracowników Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Poznan1

W pierwszej części spotkania Dyrektor biura WIR – Grzegorz Wysocki – zapoznał niemieckiego partnera projektu w zakresem działalności samorządu rolniczego w Polsce na przykładzie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Następnie Dyrektor biura GLZ – dr Arno Krause – przedstawił działalność Centrum Trwałych Użytków Zielonych Dolnej Saksonii i Bremy oraz wyjaśnił koncepcję utworzenia EIP-AGRI – Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, jak również wskazał powody zawiązania konsorcjum Inno4Grass na poziomie unijnym.

Gospodarz trzeciej części spotkania – prof. dr hab. Piotr Goliński – zaprezentował zakres prac badawczych podejmowanych przez Katedrę Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawił krótko inne realizowane przez Katedrę projekty.

Celem ogólnym spotkania projektowego było wzajemne poznanie się partnerów, jako instytucji działających w branży rolniczej oraz omówienie bieżących prac projektowych. Dokonano także wstępnej prezentacji innowacji w wybranych gospodarstwach produkujących mleko. Efektem spotkania było także uzgodnienie technicznych aspektów związanych z obsługą serwisu internetowego Inno4Grass, za którego funkcjonowanie odpowiedzialne jest Centrum Trwałych Użytków Zielonych Dolnej Saksonii i Bremy wspólnie z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Poznan2

 

 

Inno4Grass Kick-off meeting - spotkanie uruchamiające projekt w Niemczech

W dniach od 14-16 lutego 2017 roku w Berlinie odbyło się spotkanie uruchamiające projekt Inno4Grass, z udziałem personelu projektowego każdej z organizacji, będącej partnerem konsorcjum oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej i niemieckiego Parlamentu.

Celem spotkania było zapoznanie całego zespołu projektowego z koncepcją KE odnośnie finansowania projektów w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020 obecnie i w przyszłości oraz omówienie zakresu i sposobu wykonania prac na poszczególnych etapach realizacji projektu. Ponadto, w trakcie spotkania szczegółowo omówione zostały kryteria wyboru innowacyjnych gospodarstw do projektu oraz uzgodnione wstępne założenia do opracowania jednolitej dla całego konsorcjum ankiety z pytaniami adresowanymi do innowacyjnych rolników. Zaprezentowane zostały również wszystkie dostępne na ten moment narzędzia, przyrządy i analizy wykorzystywane w poszczególnych krajach do racjonalnego zarządzania użytkami zielonymi w gospodarstwach utrzymujących przeżuwacze. W wersji zbiorczej zostaną one docelowo zamieszczone w serwisie internetowym Inno4Grass.

Berlin

 Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok